Statens kartverk

Statens Kartverk

Byggeledelse VVS

Byggherre: Statsbygg
Vårt oppdrag: Byggeledelse VVS
Størrelse (m2): 8 000 m2
Prosjekterings/byggeår: 2013 - 2014

0