Hotel Continental

Hotel Continental

Prosjektering av VVS-anlegget

Byggherre: Continentalkomplekset AS
Vårt oppdrag: Prosjektering av VVS-anlegget
Størrelse (m2): 18 000 m2
Prosjekterings/byggeår: 2008 - 2017

0